Een echte waskaars

Op de website van Bic-News (zie link in de rechter zijbalk) las ik het onderstaande verhaal geschreven door Dirk-Jan Prins.

 

WIJK AAN ZEE 

Het zal jullie ongetwijfeld interesseren hoe in vroegere jaren Wijk aan Zee werd geprezen maar ook aangeprezen. Dan hebben wij het over 19e en de 20e eeuw. Dit gebeurde niet met hele verhalen of met reclames op het Internet met flitsende flashbeelden, maar gewoon. Eigenlijk zo gewoon dat het bijna aandoenlijk is. Het zijn aan poëzie grenzende woorden. Wie kon in die tijd zich nu nog verzetten tegen deze prachtige indruk die men kreeg over Wijk aan Zee? Iedereen wilde in die tijd hierdoor maar wat graag naar Wijk aan Zee. En zeg nu zelf, met een dergelijke tekst zou jijzelf ook gelijk gegaan zijn, toch?

Kom naar Wijk aan Zee, want in het Wijk aan Zeese badhotel krijgen jullie een kamer met een echte waskaars naast het bed. Kamerprijs derde etage f 0,90 tot f 1,25  Hoe klinkt dit?

badhotel

Verenigde Badhotels te Wijk aan Zee

Les is more, komt hier wel erg goed tot zijn recht. Eigenlijk was ik van plan om de tekst helemaal om te zetten. Maar tijdens het lezen, kreeg ik toch zoiets van, jullie moeten eigenlijk zelf maar eens lezen hoe men in die tijd in staat was, zonder enige opsmuk, Wijk aan Zee aan te prijzen. In 1955 wilde de schrijver van het stukje hieronder op zijn beurt ook al de bewoners laten weten hoe men in de 19e eeuw te werk ging. Het gaat als volgt:

Het zal u ongetwijfeld interesseren, op welke wijze in deze prospectus de Wijk aan Zeese geneugten in die eerste ontwikkelingsjaren werden aangeprezen.

Aan onze zeekust, noordelijker dan Zantvoort, ligt het, weleer door zijn visserij beroemde, doch gedurende een eeuw bijkans in vergetelheid verzonken dorpje Wijk aan Zee. Eerst in het jaar 1880 werd het wederom bekend door nieuwe gevestigde zeebad-instellingen en schijnt op dien weg tot zijn vroegere bloei te zullen terugkeren.

Van het Centraal Station te Amsterdam over Haarlem of Zaandam reizende, komt men binnen een uur te Beverwijk, een lief stadje, geheel in tuinen, afgewisseld door prachtige bosrijke buitenplaatsen. Vandaar leidt de stoomtram door een even bekoorlijke streek binnen 15 minuten naar Wijk aan Zee, omringd door schilderachtige, hoge groene duinen, doorsneden door brede straatweg, waarlangs men binnen een paar minuten naar het strand wandelt.

Stoomtram Beverwijk - Wijk aan Zee

De stoomtram die de verbinding onderhield Beverwijk Wijk aan Zee, voordat de Paardentram kwam.

Werkelijk verrassend is het gezicht uit de hoogte van dien straatweg op de plotseling voor ons oog oprijzende zee, die door haar krachtige golfslag een verfrissend bad belooft. Aan goede inrichtingen tot baden ontbreekt het niet. Op het strand staan badkoetsen in lange rij geschaard, in de hotels worden koude en warme binnenbaden verstrekt. De hotels beantwoorden door comfort, bediening en tafel aan alle vereisten. Voor kinderen is wijk aan Zee een verblijfplaats bij uitnemendheid, want behalve aan het gevaarloze strand en in de grote tuin met gymnastiektoestellen, vinden zij de hoge en in de bosrijke binnenduinen afwisseling en vermaak in de ruimste zin. Van verschillende duintoppen heeft men een vrij gezicht op de Noordhollands vallei tot Alkmaar, Zaandam en Amsterdam. De landzijde of binnenzijde der duinen is schoon begroeid en in de lommerrijke bosjes vindt men de gelegenheid tot heerlijke wandelingen.

De vuurtoren van IJmuiden en de reusachtige zich 1600 meters verre in zee uitstrekkende pieren bereikt men al wandelende binnen 3/4 uur langs het strand. De trotse zeeschepen, die van Amsterdam komende, het kanaal verlaten, of die van een verre reis terugkerende, de haven binnenlopen. Voorts de voortdurend in- en uitlopende kleine stoomschepen, de vissersvloten enz. verschaffen aan de op het strand vertoevende badgasten gestadige afwisseling. Ook leidt een door bloeiende duinen kronkelend voetpad over de grote schutsluizen naar IJmuiden. Stoomboten varen dagelijks enige malen tussen IJmuiden, Beverwijk en Amsterdam heen en weer en bieden een goedkope en aangename reisgelegenheid naar de Hollandse hoofdstad aan. Behalve IJmuiden heeft Wijk aan Zee in zijn nabijheid nog vele aantrekkelijke plaatsen, waaronder Assumburg, een oud kasteel met grachten te midden van een groot bos, uit meer dan honderdjarige bomen bestaande; Bloemendaal, een dorp van villa’s met prachtig aangelegde tuinen en op een half uur afstand daarvan de geschiedkundig vermaarde ruïne van Brederode.      

Hotel prijzen

In de prospectus is tevens een lijstje met de hotelprijzen opgenomen. Dit moeten jullie maar eens vergelijken met de huidige kamerprijzen. (geschreven in 1955) 

Kamer met één bed op de eerste etage f 1,50 – f 2,00. Met twee bedden f 2,50 – f 3,00 Op de tweede etage waren deze f 1,25 – f 1,50 en f 2,25 – f 2,50. Nog een etage hoger kwam men onderdak voor f 0,90 – f 1,25 per nacht in een kamer met één bed en f 1,50 – f 1,75 in een twee persoons. Het betalen van “service” kende men ook reeds in de tachtiger jaren ( 1880) Ze bedroegen 25 cent per persoon en 15 cent per kind. In geval van een abonnement werd de service echter niet in rekening gebracht. En dan waren er kosten die men tegenwoordig (1955) in hotels niet meer kent; waskaarsen op de prospectus aangeduid op zijn Frans als Bougie, 25 cent, lampen 50 cent en nachtlichten 25 cent. In abonnementen waren de kosten hiervan resp. 10, 25 en 10 cent.  


Met bijzondere dank aan Stichting Prentenkabinet van der Linden 

This entry was posted in Wijk aan Zee, verhalen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.